Skate Jaia – Zarautz – Basque country

Photos by Borja Casas

Diego Doural. FSA

Diego Doural. FSA

Mikel muguerza. Frigid to fakie.

Mikel Muguerza. Frigid to fakie.

Sergio Cadena. Crail slide.

Sergio Cadena. Crail slide.

Natxo Aguado. Lien to tail.

Natxo Aguado. Lien to tail.

Frontside grind.

Frontside grind.

Sergio Cadena. FSA.

Sergio Cadena. FSA.

Mena. Frontside lipslide.

Mena. Frontside lipslide.

Esteban Vargas. Slob plant.

Mario. FSG.

Diego Doural. Photo: Borja Casas

Thanks to Axi Muniain, the event organizer.