Living from day to daze – Mateusz Kałużny “Kaszkiet” skate part

Skateboarding during the times of closure and isolation was really something.

Afterwards, trying to cope with the reality and sort of come back to normal, without skateboarding – for me it would be impossible.

The last 2-3 years along with my good friend Jan Mioduchowski behind the camera, we have been working on this little skate video project. This video is also some kind of closure especially when it comes to skating at Szaber Bowl for me, it’s pretty much impossible now due to bridge renovation and it seems it will never be possible again, sad, harsh, but true, that is a DIY’s life, it’s there until it’s not – so get it while you can.

Living from day to daze – Mateusz Kałużny “Kaszkiet” – skate part

Check out Mateusz Kałużny’s youtube channel and Vlog at: youtube.com/@Skateawayexplore

Mateusz Kaluzny. Frontside layback tailslide. Szaber bowl. Warsaw, Poland. Photo: Jan Mioduchowski

Mateusz Kaluzny. Frontside air. Mala Kaska DIY. Photo: Jakub Skorupski

Mateusz Kaluzny. Smith grind over the loveseat in Idaho. Photo: Blake Colton.

Mateusz Kaluzny. Stand up frontside grind in Sofia, Bulgaria. Photo: Veliko Balabanov

Mateusz Kaluzny. Backside Hurricane. Mała Kaśka DIY. Photo: Jan Mioduchowski

Skateboarding podczas czasów zamknięcia i izolacji to było naprawdę coś. Następnie próba ogarnięcia rzeczywistości i jako takiego powrotu do normalności, dla mnie bez deskorolki byłoby to nie możliwe.

Przez ostatnie 2-3 lata razem z moim dobrym przyjacielem Janem Midouchowski (za kamerą), pracowaliśmy nad takim właśnie małym skate video projektem.To małe wideo jest również dla mnie, pewnym rodzajem zamknięcia jazdy na Szaber Bowl, jazda tam jest już teraz praktycznie niemożliwa ze względu na renowacje mostu i wygląda na to, że już nie będzie nam dane tam pojeździć. Smutne, nieprzyjemne, ale prawdziwe, takie jest życie DIY, jest dopóki jest, więc bierz póki możesz.

Check out Mateusz Kałużny’s youtube channel and Vlog at: youtube.com/@Skateawayexplore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.